Witron.com

Vuoro-
esimies

Witronin vuoroesimiehet vastaavat tuotannon tehokkaasta ja häiriöttömästä toiminnasta oman tiiminsä avulla. Esimies organisoi ja resursoi asentajista ja teknisistä operaattoreista koostuvan tiiminsä työtä. Automaatiojärjestelmässä ilmenevien vikojen ja häiröiden korjausten valvonta ja tarvittava eskalointi on tärkeä osa vuoroesimiehen työtä.

Esimies vastaa omalta osaltaan siitä, että asetetut päivittäiset tuotantotavoitteet saavutetaan. Vuoroesimies monitoroi järjestelmän toimintaa ja analysoi tuotantodataa ja avainlukuja. Lisäksi hän osallistuu tuotantoon liittyviin palavereihin, ja vastaa informaation jalkauttamisesta omassa tiimissään.

Witronilla esimies vastaa siitä, että asentajatiimi noudattaa kaikessa toiminnassaan työturvallisuuslinjauksia, annettuja ohjeita ja Witronin sisäisiä linjauksia.

Arjen työssä hän vastaa tiiminsä henkilöstöjohtamisesta, vuorosuunnittelusta, koulutuksesta ja kehittymisen tukemisesta. Pitkällä aikajänteellä vuoroesimiehen tehtäviin kuuluu myös työtapojen ja prosessien kehittäminen ja optimointi.

Vuoroesimiehet tekevät kolmivuorotyötä asennusryhmänsä työvuorokierron mukaisesti.

‹‹ Takaisin