Witron.com

Tekninen operaattori

Tekninen operaattori vastaa automaatiolaitteiden teknisestä toimivuudesta omalla alueellaan poistaen laiteviat mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Operaattorin työnkuvaan kuuluu myös huolehtia työalueensa siisteydestä. Operaattorit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä kunnossapito- ja ennakkohuoltoasentajien kanssa.

‹‹ Takaisin