Witron.com

Kunnossa-
pito-
asentaja

Witronin kunnossapitoasentaja vastaa automatisoitujen logistiikkajärjestelmien operointiin ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Tehtäviin kuuluu käytönaikaisten vikojen diagnosointi,  vianselvitys ja -korjaus sekä dokumentointi kunnossapitojärjestelmään. Kunnossapitoasentajat pyrkivät myös kehittämään järjestelmän eri osa-alueita.

Työ on tuotannon tukemista takaamalla järjestelmien häiriötön toiminta kunnossapidon eri keinoin. Kunnossapitoasentajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä teknisten operaattoreiden ja ennakkohuoltoasentajien kanssa.

‹‹ Takaisin