Witron.com

Automaatio-
insinööri

Witronilla automaatioinsinöörit toimivat täysautomatisoidun logistiikkajärjestelmän kunnossapidon huolto- ja kehitystehtävissä, tavoitteenaan järjestelmän teknisen käytettävyyden parantaminen ja ylläpito. Automaatioinsinööri on oman järjestelmäalueensa tekninen asiantuntija, ja hänellä on vankka tuntemus alueensa laitteista ja niiden toiminnasta.

Erityyppisten vikojen analysointi ja tuotantodatan tulkinta, raportointi sekä dokumentointi ovat myös tärkeässä roolissa automaatioinsinöörin työssä. Osa Witronin automaatioinsinööreistä työskentelee lisäksi PLC-ohjelmoinnin parissa.

‹‹ Takaisin